Multi Pharme S.A.

Wniosek o przyj?cie zwrotu handlowego

Zg?oszenia zwrotu nale?y dokona? w terminie 7 dni od daty zakupu.

Zwracane mog? by? jedynie produkty nieometkowane, w opakowaniach nienaruszonych (nieuszkodzonych, nierozpiecz?towanych itp.).

Zwrotom handlowym nie podlegaj?:

  • Produkty z ?zimnego ?ańcucha dystrybucyjnego” (lodówki);
  • ?rodki odurzaj?ce, psychotropy, prekursory narkotykowe kat.1.;
  • Produkty sprowadzane na specjalne zamówienie Klienta;
  • Produkty zakupione w ramach pakietów promocyjnych.

Uwaga! W celu prawid?owego wy?wietlania i drukowania dokumentów w formacie PDF sugerujemy pobranie
i zainstalowanie bezp?atnej wersji programu Adobe Reader,
np. z tej strony: https://acrobat.adobe.com/pl/pl/acrobat/pdf-reader.html
(Prosz? pobra? i zainstalowa? Acrobat Reader?? (nie PRO).)

Procedura zwrotu towaru

Formularz zwrotu towaru dzia?a w oparciu o j?zyk JavaScript.
Instrukcja modyfikacji ustawień JavaScript w przegl?darce Firefox

Pobierz instrukcj? dla starszej wersji przegl?darki

Pobierz instrukcj? dla nowszej wersji przegl?darki

Wy??czanie dodatków blokuj?cych skrypty

* indicates required field

/ /
Numer pozycji na fakturze Nazwa towaru Ilo?? Numer serii Data wa?no?ci Uwagi Usuń

* - pole wymagane

汤姆叔叔影院