Multi Pharme S.A.

Telefoniczna obs?uga aptek

CENTRALA ?OM?A

Z uwagi na awari? u naszego g?ównego dostawcy us?ug telefonicznych i przed?u?aj?cy si? czas jej usuni?cia zmieniony zosta? g?ówny numer kontaktowy centrali naszej firmy w ?om?y na:

86 224 50 30

Biuro Obs?ugi Aptek
Infolinia: 800 127 073
tel. 86 224 50 30

Dzia? sprzeda?y
Kierownik: tel. 86 224 50 30 wewn. 531
marketing [ at ] multipharme . com . pl

Ksi?gowo??
G?ówny ksi?gowy: tel. 86 224 50 30
wewn. 526, 520 lub 524

Biuro Siedlce
Infolinia: 800 155 021
08-110 Siedlce, ul. Starzyńskiego 15
Tel. 25 640 38 90, 25 633 38 20
fax 25 633 38 10
biuro [ at ] si . multipharme . com . pl
Biuro Lublin
20-346 Lublin, ul. D?uga 5
tel. 729 297 232
biuro . lublin [ at ] si . multipharme . com . pl
汤姆叔叔影院